inpink logo


  Ict สพป.สร2

  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.08.2019
  เพลงประจำโรงเรียนวัดนิคมคีรี.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.10.2016
  คิดถึงในวันที่ไกลใจฉันจะคิดถึงเทอ.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.09.2015
  ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมสร้างภาพสไลด์ YouTube (http://www.youtube.com/upload)
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.08.2019
  • СКАЧАТЬ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๓ (บ้านห้วยโจด)
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุรินทร์เขต 1 ณ โรงแรงทองธ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.08.2019
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.06.2017
  บ่ายนี้มีคำตอบ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ความหวังของเด็กไทย กับ...
  • СКАЧАТЬ
  แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 2 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 ต้องการอบรมคลิกที...
  • СКАЧАТЬ
  วีดีโอสรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลองนำร่องไอซีที ของ สพป.สร.2 จำทำโดย...
  • СКАЧАТЬ
  เมื่อดีเจเล่นเพลงวนไป ไม่ยอมหยุด เล่นเอาเล่นเอาคณะแดนเซอร์เหงื่อแตก...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 4 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3.
  • СКАЧАТЬ
  30 กันยายน 2560 เกษียณอายุราชการ คุณครูสมบัติ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะ...
  • СКАЧАТЬ
  สอนโดย ครูเฉลิมชัย ถึงดี ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ชั่วโมงที่1 24/5/2559.
  • СКАЧАТЬ
  แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 By ICT สพป.สุรินท...
  • СКАЧАТЬ
  แนะนำการใช้ TEPE online ตอนที่ 3 โดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี สพป.สร.3 ต้องการอบรมคลิกที...
  • СКАЧАТЬ
   Сейчас смотрят